Pionierzy ewolucji metod wyceny. Historyczne już dziś ogłoszenie publikowane było na federacyjnej liście dyskusyjnej oraz na liście dyskusyjnej Śląskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Tematyka wykładów ewidentnie wskazuje, że brano się za bary z podejściem porównawczym.
Zbliża się 25 i 26 maja 2006 r. a więc termin naszego spotkania, które zaplanowane zostały w Ustroniu, w DW Ondraszek, przy ul. Stromej 7 – Zastosowanie podejścia porównawczego w praktyce.
Ideą spotkania jest rozmowa i dyskusja.
Doświadczeni praktycy zostali namówieni do wypowiedzenia się nie na temat tego jak się czynić powinno a na temat tego jak się działa w praktyce.
O problemach, które pokonują.
O dylematach, które ich trapią.
O patentach, które stosują.
Spotkanie w Ustroniu traktować należy jako otwarte forum wymiany doświadczeń. Wystąpienia zaproszonych praktyków powinny stanowić zaczyn do dalszych rozważań nad próbą okiełznania zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości w pracy rzeczoznawcy majątkowego.
Przez ostatnie lata przyzwyczajeni zostaliśmy do dogmatyzmu w obszarze wyceny nieruchomości. Choć praktyka ujawniania, że jest to podejście błędne, działające na naszą niekorzyść, bezkrytycznie i bezdyskusyjnie przyjmujemy pewne poglądy i twierdzenia, na których opieramy dalsze wywody.
Stajemy się ofiarami tego sposobu podejścia do wyceny.
Nie zmienimy tego inaczej jak poprzez otwartą i szczerą środowiskową dyskusję.
Zastosowanie podejścia porównawczego w praktyce, Ustroń 2006Nie przypadkowy jest dobór tematów i osób referujących:
„Praktyczne zastosowanie metody korygowania ceny średniej w wycenie nieruchomości” – Mirosław Chumek (Słupsk)
„WRA, WRO, WRU” Jan Konowalczuk (Katowice),
„Czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy – analiza pojęć” Adam Polanowski (Warszawa)
„Dostęp do informacji – czyli nowe horyzonty w podejściu porównawczym (Przykłady)” – tandem: Krzysztof Bartuś, Robert Zygmunt (Kraków).
„Dylematy rzeczoznawcy majątkowego przy wycenie obiektów zabytkowych w podejściu porównawczym” Alojzy Kiziniewicz (Warszawa)
„Doświadczenia praktyczne a teoria i prawo; nawiązanie do Międzynarodowych Standardów wyceny” Wojciech Nurek (Gliwice)
„Porównanie wyników pewności i stabilności zastosowania wartości max/min i odchylenia standardowego jako mierników rozpiętości cenowej rynku w metodzie korygowania ceny średniej.” Tomasz Kotrasiński (Warszawa)
„Metoda analizy statystycznej rynku – wybrane elementy” Paweł Drelich Wrocław)
„Ustalanie wag cech” Piotr Walczyk (Lublin)
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Miło mi poinformować, że koszt uczestnictwa został obniżony do kwoty 400 zł (wikt i opierunek include!)
Nie spodziewajcie się imprez towarzyszących, balów i sztywniaków.
Organizatorzy zapewniają przez 24 godziny na dobę doborowe towarzystwo rzeczoznawców majątkowych.
Ilość miejsc ograniczona do wielkości sali oraz zawartości tlenu w beskidzkim powietrzu.
W załącznikach materiały dodatkowe.
Wojtek Nurek