Realizując zapowiedzi, które podaliśmy parę miesięcy temu w Info o postępach prac nad tegorocznym modelem wartości gruntów w Warszawie, z przyjemnością informujemy, że w firmie realexperts.pl została ustalona nowa wersja standardu opisu cech rynkowych dla stworzenia bazy informacji o transakcjach i cechach rynkowych nieruchomości gruntowych (niezabudowanych), która posłuży do budowy bazy, modelu wartości i systemu wyceny gruntów na terenie Warszawy.

W efekcie wczoraj, tj. od 10 lipca 2013 r. rozpoczął się w naszej firmie regularny opis wszystkich dostępnych transakcji gruntami na terenie Warszawy z lat 2009-2013. Tu poniżej zgeokodowane transakcje z lat 209-2011:

mapa warszawa

 

Na podstawie bazy informacji o transakcjach i cechach rynkowych nieruchomości zostanie sporządzona analiza i skonstruowany pełen model wartości obejmujący wpływ wszystkich dających się sensownie i obiektywnie stwierdzić i opisać cech rynkowych, będący podstawą systemu wyceny dla tego rynku.

Przy konstruowaniu opisu staraliśmy się uwzględnić w miarę możności doświadczenia dotychczas budowanych baz i modeli wartości w takich miastach i obszarach jak m.in. Warszawa (model poprzedni), Katowice, Gliwice, Tychy, Bytom i Zabrze, Lublin, Szczecin, Poznań, Gdańsk czy powiat łobeski oraz także doświadczenia modelu skonstruowanego dla miasta Pyskowice, który bliżej opisany został tu: Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie miasta Pyskowice wraz z modelem wartości nieruchomości na rok 2013 została udostępniona mieszkańcom Pyskowic.

Uwzględniając zarówno nienotowaną do tej pory liczbę danych, które zostaną szczegółowo opisane i bardzo dużą szczegółowość opisu każdej nieruchomości, obejmującego wszystkie aspekty i cechy nieruchomości oraz przeprowadzenie realnej analizy rzeczywistego wpływu poszczególnych określonych w sposób obiektywizujący cech rynkowych na wartość nieruchomości, należy przypuszczać, że skonstruowany model wartości i system wyceny będą cechowały się niespotykaną dokładnością ujmowania wszelkich cech i aspektów w trakcie wyceny nieruchomości a, co za tym idzie bardzo dużą skutecznością i wiarygodnością wyniku wyceny.

W efekcie należy spodziewać się, że skonstruowany system wyceny (tu obejmujący grunty), udostępniony na i eksploatowany na zasadach komercyjnych powinien wykazać w sposób niebudzący wątpliwości swoje zalety: jednolitość, realność, sprawność, obiektywizm, szybkość działania i przede wszystkim trafność.

Poniżej w postaci przetransformowanej do formularza google, tak aby można się było zapoznać zarówno ze stanami cech prezentujemy strukturę opisu transakcji i cech nieruchomości niezabudowanych dla obszaru Warszawy.

Do tego dwie uwagi:

1. Tu prezentujemy aktualnie jedynie samą strukturę opisu. Za nią, oczywiście, stoją określone procedury opisu poszczególnych cech oraz procedury kontroli.

2. W formularzu znajdują się jedynie cechy pierwotne bez cech pochodnych, które są wyliczane na ich podstawie lub uzupełniane automatycznie. Np. zgeokodowanie lokalizacji transakcji (dokładne podanie długości i szerokości geograficznej) jest cechą, która jest podstawą do skonstruowanie potencjalnie wielu innych cech, które mogą być użyte w analizie (np. odległość od centrum, od różnych atraktorów i repellerów itd.).