W związku z koniecznością wyceny przez realexperts.pl nieruchomości związanych z obsługą ruchu turystycznego zaistniała konieczność dokonania ogólnopolskiej analizy zagadnienia. Wyniki analizy okazują się być bardzo ciekawe, a w niektórych aspektach nawet zaskakujące. To publikujemy zunitaryzowane współczynniki atrakcyjności turystycznej powiatów z podziałem na atrakcyjność ogólną oraz atrakcyjność dla pobytów długoterminowych i krótkoterminowych (które okazują się nietożsame).
Mniejsza aktualnie o szczegóły samej analizy i kroki pośrednie oraz konstrukcję współczynników, analizę gdy będzie skończona w odpowiednim zakresie opublikujemy. Na razie przedstawiamy ogólnopolskie mapy współczynników atrakcyjności dla poszczególnych powiatów.

Współczynnik atrakcyjności turystycznej powiatów uwzględniający ruch turystyczny i obłożenie dla pobytów wszystkich typów Współczynnik atrakcyjności turystycznej powiatów uwzględniający ruch turystyczny i obłożenie dla pobytów krótkoterminowych

Współczynnik atrakcyjności turystycznej powiatów uwzględniający ruch turystyczny, długość pobytu i obłożenie dla pobytów długoterminowych

Na wykresie krzywej Lorenza bez problemu możemy odczytać, że 80% powiatów obsługuje jedynie 20% ruchu turystycznego, pozostałe 80% ruchu obsługiwane jest przez jedynie 20% powiatów.

Noclegi udzielone w 2010 r. na szczeblu powiatów (dane wg GUS). Krzywa Lorenza i wskaźnik koncentracji Giniego = 0,732

realexperts.pl