W firmie realexperts.pl przebadano rynek pierwotny lokali w warszawskiej dzielnicy Mokotów na podstawie 924 transakcji z lat 2011-2013.

 

Histogram rozkładu empirycznego i rozkład log-normalny cen transakcyjnych rynku pierwotnego lokali mieszkalnych dzielnicy Mokotów. Ceny transakcyjne w zł/m2 brutto z lat 2011-2013

Rys. 1. Rozkład cen jednostkowych (brutto) choć silnie asymetryczny i prawoskośny niezbyt wyglądał na log-normalny.

 

Dystrybuanta empiryczna i teoretyczna rozkładu cen transakcyjnych rynku pierwotnego lokali mieszkalnych dzielnicy Mokotów. Ceny transakcyjne w zł/m2 brutto z lat 2011-2013

Rys. 2. Porównanie dystrybuant empirycznej cen jednostkowych i teoretycznej rozkładu rozkładu log-normalnego poddało przypuszczenie, że mamy do czynienia nie z jednym rynkiem o charakterze log-normalnym a z wypadkową kilku sub-rynków.

 

Analiza rozkładu cen transakcyjnych rynku pierwotnego lokali mieszkalnych dzielnicy Mokotów na 2 oddzielne sub-rynki. Ceny transakcyjne w zł/m2 brutto z lat 2011-2013

Rys. 3. Analiza pokazała,że w ramach rozkładu cen jednostkowych można wyróżnić 3 osobne sub-rynki o zróżnicowanym poziomie cen i zmienności – każdy opisany oddzielnym rozkładem.

 

Dystrybuanta empiryczna i estymowana dla sub-rynków rozkładu cen transakcyjnych rynku pierwotnego lokali mieszkalnych dzielnicy Mokotów. Ceny transakcyjne w zł/m2 brutto z lat 2011-2013

Rys. 4. Porównanie wyestymowanej wypadkowej dystrybuanty dla 3 sub-rynków i dystrybuanty empirycznej cen jednostkowych wykazuje bardzo wysoką zgodność.

 

Parametry sub-rynków rynku pierwotnego Mokotów 2011-2013. Ceny transakcyjne jednostkowe zł/m2 brutto

Tabela 5. W tabeli przedstawiono wyniki: parametry rozkładów teoretycznych, którym podlegają sub-rynki z podaniem liczebności, średniej, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności dla każdego z nich. Dokonano także dyskryminacji transakcji i zaliczenia ich do poszczególnych wyróżnionych sub-rynków dla których podano parametry empiryczne, ta same co dla rozkładów teoretycznych.

realexperts.pl