Już wcześniej informowaliśmy, że wg prognoz realexperts.pl, które wykonywane były na przełomie 2008 i 2009 r. odwrócenie cyklu koniunkturalnego na rynku nieruchomości i w budownictwie powinno nastąpić na przełomie lat 2012/13.
Na wiosnę 2009 r. dokonywane były także prognozy kształtowania się cen nieruchomości i i próba przewidzenia kiedy nastąpi odwrócenie tendencji spadkowej i powrót do wzrostów cen. Wykonane były m.in. prognozy dla cen lokali mieszkalnych dla rynków Warszawy-Mokotowa i Gliwic. Obie prognozy wykonane na danych transakcyjnych dostępnych w maju 2009 r. wykazywały ten sami punkt zmiany trendu: przełom 2012 i 2013 r.
Wszystko wskazuje, że prognozy by trafione. Z rynku nieruchomości i budowlanego dochodzą coraz wyraźniejsze sygnały ożywienia. Potwierdzają się także prognozy cenowe.
Poniżej na pierwszym grafie prognoza cen z dnia 2009-05-04 przewidująca kształtowanie się cen lokali mieszkalnych na Mokotowie i w Gliwicach (dla możliwości porównania obu rynków w postaci zunitaryzowanej) w okresie po maju 2009 r.
Na grafie drugim średnie ceny transakcyjne lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym w Warszawie wg danych NBP w okresie do 2 kw. 2013 r.
Wszystko wskazuje, że trzeba się przygotować na ożywienie rynku i wzrost cen.
Zunitaryzowany przebieg i prognoza średnich cen lokali mieszkalnych w Gliwicach i na warszawskim Mokotowie wynikający z obserwowanej cykliczności cen Warszawa - średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym

realexperts.pl