Prognoza cen z dnia 2009-05-04 przewidująca kształtowanie się cen lokali mieszkalnych na Mokotowie i w Gliwicach (dla możliwości porównania obu rynków w postaci zunitaryzowanej) w okresie po maju 2009 r.

Zunitaryzowany przebieg i prognoza ruchu średnich cen lokali mieszkalnych w Gliwicach oraz na warszawskich Mokotowie wynikający z obserwowanej cykliczności cen

realexperts.pl