Bardzo wyraźnie zwiększa się liczba zawartych transakcji z poziomu ok. 10/mies. do prawie 40/mies. Przy okazji bardzo wyraźnie można zaobserwować sezonowość rynku. Pytanie: kiedy mamy najwięcej transakcji a kiedy najmniej?

Kształtowanie się liczby transakcji lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym dzielnicy Warszawa-Mokotów w okresie 2011-2013 (średnie miesięczne i trend cen)

realexperts.pl