Dzięki zbudowaniu ekonometrycznego modelu nieruchomości komercyjnych możliwe stało się zbudowanie pierwszego w Polsce indeksu hedonicznego zmiany cen dla tego typu nieruchomości.

W przeciwieństwie do metody prostej, która rejestruje np. ruch średniej cen, która uzależniona jest, co oczywiste, nie tylko od samego wpływu czasu ale też od tego co przypadkowo było przedmiotem sprzedaży, metoda indeksu hedonicznego, uwzględniając wpływ wszystkich uwzględnianych w modelu wartości cech nieruchomości, wyekstrahowuje czysty wpływ samego czasu.

Poniżej indeks hedoniczny cen nieruchomości komercyjnych dla regionu Warszawy i okolic.

Indeks hedoniczny zmiany poziomu cen nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) w regionie warszawskim w latach 2006-2013 (2006.01=1,00)

realexperts.pl