Dzięki pracy całego zespołu realexperts.pl trwają końcowe prace nad systemem ekspertowym wyceny nieruchomości wspomagającym pracę rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) dla Warszawy regionu warszawskiego.

Jądrem systemu ekspertowego jest model ekonometryczny wartości nieruchomości, który określa m.in. wpływ poszczególnych czynników (cech rynkowych) na wartość nieruchomości.

Jedną z cech istotnych dla wartości nieruchomości komercyjnych jest lokalizacja względem układu drogowego. W modelu wartości wchodzącym w skład budowanego systemu ekspertowego uwzględnione są 3 parametry związane z lokalizacją nieruchomości względem dróg:

1. odległość od dróg głównych (droga wojewódzka lub lepsza) w kilometrach z określonym wpływem spadku wartości ok. -0,9%/km.

2. lokalizacja przy drodze publicznej o określonej kategorii: autostrady, ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

3. sposób dostępu z drogi publicznej: wjazd bezpośredni z drogi, wjazd pośredni z drogi, wjazd drogą wewnętrzną, wjazd przez kompleks zabudowy, wjazd przez służebność.

Na podstawie pełnej analizy 1670 w pełni opisanych co do cech rynkowych nieruchomości zabudowanych komercyjnych (niemieszkalnych) uwzględniającej wszystkie analizowane cechy określono konkretny liczbowy wymiar wpływu dla tych cech, m.in. dotyczących lokalizacji nieruchomości względem układu drogowego.

W poniższej tabeli przedstawiamy wyniki wpływu na wartość rynkową lokalizacji nieruchomości przy różnego rodzaju drogach.

Wpływ kategorii drogi publicznej, przy której zlokalizowana jest nieruchomość komercyjna. Wyniki modelu wartości nieruchomości dla Warszawy i regionu warszawskiego

 

W poniższej tabeli przedstawiamy wyniki wpływu na wartość rynkową nieruchomości zabudowanych sposobu dostępu do nieruchomości w stosunku do drogi publicznej.

Wpływ sposobu dostępu do drogi publicznej, przy której zlokalizowana jest nieruchomość komercyjna. Wyniki modelu wartości nieruchomości dla Warszawy i regionu warszawskiego

Jak widać wpływ dojazdu szczegółowego ma wpływ na wartość, wpływ ten daje się uchwycić, jest mierzalny i można go określić liczbowo.

realexperts.pl