Zgodnie z zapowiedziami w Dziale Opisu Danych realexperts.pl rozpoczęto budowę bazy informacji i opis nieruchomości dla zabudowanych nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na obszarze Poznania (i następnie powiatu poznańskiego ziemskiego)

Po wykonaniu opisu nieruchomości będących przedmiotem transakcji z lat 2007-2014 Dział Analiz dokona analizy rynku i budowy modelu wartości dla komercji poznańskiej.

W dalszej perspektywie prawdopodobne jest podjęcie prac nad opisem danych i modelem wartości dla gruntów w Poznaniu.

 

Baza informacji i opis nieruchomości dla zabudowanych nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na obszarze Poznania