realexperts.pl przedstawia na bieżąco wyniki analiz.
Poniższy graf przedstawia analizę trendu zmiany cen gruntów rolnych dla powiatu gliwickiego (ziemskiego) na obszarach poza miastami, dla gruntów o powierzchni od 1 ha wzwyż, dla okresu lat 2005-2014.
Trend cen gruntów rolnych (powierzchnia gruntów > 1ha) na obszarze pozamiejskim powiatu gliwickiego (ziemskiego) w latach 2005-2014. Metoda określenia trendu: odporna lokalnie ważona regresja nieparametryczna (3 stopnie wygładzenia trendu)