Jest rzeczą bardzo pocieszającą, że równolegle zachodzą dwa zjawiska:

  1. rozwój metod analitycznych i badań rynku nieruchomości, które umożliwiają określenie bezpośrednio wpływu podziału nieruchomości na działki na wzrost wartości nieruchomości;
  2. utrwalanie się w doktrynie i orzecznictwie SKO sądów administracyjnych poglądu, że określanie tego wzrostu przez sumę wartości działek jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy szkolenia REx04/PIRM w Warszawie mieli możność zapoznać się i z wynikami analiz w tym zakresie i wspólnie na bieżąco, na ekranie komputera dokonywać wyceny nieruchomości dla celów określenia zmiany wartości w wyniku podziału.

Okazało się, o czym wszyscy mieli możność się przekonać, że gdy posiada się zbudowany model wartości nieruchomości obejmujący m.in. kwestię podziału, nie ma żadnej „mission impossible„. Wręcz odwrotnie, wycena taka staje się niemal banalna.

Ciekawostką jest, że w trakcie trwania zajęć otrzymałem decyzję SKO w Warszawie w takiej sprawie, gdzie uchylono decyzję ze względu na fakt niezgodności wyceny z przepisami prawa ze względu na wycenę nieruchomości po podziale jako sumy działek.

 

20140310 podział w1

 

20140310 podział w2

 

Tomasz Kotrasiński

szef Działu Analiz realexperts.pl