Przedstawiamy nowszą wersję mapy wartości lokalizacji zabudowanych nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) dla Warszawy i regionu warszawskiego opracowaną na podstawie analizy rynku nieruchomości i stworzonego modelu wartości. 

Wstępna mapa wartości dla nieruchomości komercyjnych w Warszawie i regionie warszawskim

Mapa opracowana została w Dziale Analiz realexperts.pl na bazie stworzonego modelu ekonometrycznego dla 1670 szczegółowo opisanych i przeanalizowanych co do cech rynkowych nieruchomości komercyjnych.

Przy jej opracowaniu, brali udział rzeczoznawcy majątkowi, analitycy danych oraz inspektorzy terenowi, m.in.: Tomasz Kotrasiński, Wojtek Nurek, Karolina Mielko, Joanna Bonda Natalia Juchniewicz, Agnieszka Kocińska, Grzesiek Zduńczyk, Aleksandra Pytkowska, Ewa Ludorf, Magdalena Kaźmierczak, Agata Kopiejczyk.

Tomasz Kotrasiński

szef Działu Analiz realexperts.pl