Zasadniczo Dział Analiz realexperts.pl zajmuje się głównie analizami danych rynkowych dotyczących rynku nieruchomości dla celów budowania modeli wartości i wyceny nieruchomości. Ale czasami zdarzają się też i zlecenia z innych dziedzin A ponieważ metody analizy statystycznej, które stosujemy są po prostu standardowymi metodami stosowanymi w metodologii nauk empirycznych, to nikogo nie może dziwić, że zastosować je można efektywnie do badania wszelkich zjawisk. 

Zaistniało w Dziale Analiz zagadnienie dotyczące oszacowania m.in. (w ramach wyceny przedsiębiorstwa) charakterystyki spływu należności w pewnej firmie zajmującej się handlem hurtowym sprzętem AGD. Poniżej histogram i dystrybuanta należności przeterminowanych. Ciekawostką jest fakt, że rozkład czasu przeterminowania należności w sposób całkowicie ścisły odpowiadał rozkładowi Weibulla. Test Kołmogorowa-Smirnowa stwierdził, że z prawdopodobieństwem 96,1%(!).

Histogram rozkładu przeterminiowania należności

Histogram rozkładu przeterminiowania należności

 Test Kołmogorowa-Smirnowa; interpretacja testu

Ma to oczywiste konsekwencje dotyczące interpretacji zjawiska zgodnie z interpretacją i zastosowaniem rozkładu Weibulla stosowanego w tzw. analizie przeżycia do analizy sytuacji, gdy prawdopodobieństwo zdarzenia zmienia się w czasie.
Otóż okazało się, że dopasowanie rozkładu Weibulla z k=1,069 i lambda=92,5 jest istotnie lepsze niż dopasowanie rozkładu exponencjalnego (będącego szczególnym przypadkiem rozkładu Weibulla dla k=1). Zastosowanie badania przeterminowania należności za pomocą rozkładów pozwala na ilościowe ujęcie i interpretację sytuacji związanej z należnościami.
Parametry rozkładu Weibulla wskazują na przynajmniej niezerową skuteczność działań windykacyjnych przedsiębiorstwa. Przy k=1, prawdopodobieństwo spłaty należności byłoby zjawiskiem losowym a przy k>1 wskazuje na występowanie nielosowego czynnika zwiększającego prawdopodobieństwo spłaty i skracającego czas spływu należności. Przy k<1 mielibyśmy do czynienia z z sytuacją, w której prawdopodobieństwo spłaty należności malałoby w upływem czasu, co świadczyłoby znowu o całkowitej indolencji służb windykacyjnych przedsiębiorstwa.
Inną sprawą jest natomiast zagadnienie efektywności działania służb windykacyjnych. Współczynnik k=1,069 jest niewysoki i dość bliski jedności, co raczej nie świadczy zbyt dobrze tych służb. Presja ich działalności jest wyraźnie bardzo niewielka.

realexperts.pl