W ramach kończenia pełnego modelu wartości nieruchomości komercyjnych w Warszawie i regionie warszawskim trwają też intensywne prace nad stworzeniem mapy wartości nieruchomości (czym się różni mapa wartości od mapy cenowej o tym innym razem).

Podstawą do skonstruowania mapy jest zgeokodowanie i określenie co do właściwości lokalizacyjnych i układu drogowego kilkunastu tysięcy punktów, tworzących „kratę” o gęstości zróżnicowanej ze względu na występujące gradienty. Lokalizacje te zostaną wycenione zgodnie z parametrami modelu wartości. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie map wartości ze względu np. na różne typy nieruchomości. 

Prace nad stworzeniem mapy wartości nieruchomości