Kontynuowane są w Dziale Analiz realexperts.pl prace nad powstającą w ramach pełnego modelu wartości nieruchomości zabudowanych komercyjnych (niemieszkalnych) mapą wartości dla nieruchomości w regionie Warszawy i okolic.

Aktualnie trwają prace nad modelowaniem i obrazowaniem przestrzennym wpływu poszczególnych cech lokalizacyjnych na wartość nieruchomości. Do ukończenia prac jeszcze sporo zostało, wiele czynników nie zostało jeszcze uwzględnionych ale można obejrzeć już pierwsze próbne wizualizacje wartości dla trzech sąsiadujących powiatów (pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniowarszawskiego). 

Poniżej próbne mapy wartości nieruchomości komercyjnych dla tego obszaru w różnych zbliżeniach.

20140407 mapa cenności

 

20140407 mapa cenności2

20140407 mapa cenności3