Szef Działu Analiz firmy realexperts.pl Tomasz Kotrasiński, autor pakietu specjalizowanych arkuszy wspomagających pracę rzeczoznawców majątkowych „REX”, udostępnił pierwszy filmik przedstawiający zastosowanie arkusza rex_histogram.

Filmik trwa nieco ponad godzinę i przedstawia tok dokonywania wizualizacji rozkładu zmiennej (np. cen lub cech) przy pomocy histogramu, wizualizacji podobieństwa rozkładu empirycznego badanej zmiennej do rozkładu normalnego, wizualizacji położenia średniej arytmetycznej, mediany, dominanty i średniej geometrycznej, określanie parametrów statystycznych badanej zmiennej w zakresie: tendencji centralnej, zmienności i symetryczności/asymetrii rozkładu.  

Film pokazujący zastosowanie arkusza rex_histogram.

realexperts.pl zaprasza do zapoznania się z filmem.