Potwierdza się istotność wpływu parametrów koncentracji przestrzennej i demograficznej sieci handlowych na wartość nieruchomości handlowych

Potwierdza się, że badania dotyczące przestrzennej i demograficznej dystrybucji sieci sklepów w Polsce na szczeblu powiatów okazują się pracą wykonaną nie na marne i że są przydatne dla określenia parametrów lokalizacji przy wycenie wartości nieruchomości handlowych. 

W trakcie wstępnego estymowania ogólnopolskiego modelu V2 dla nieruchomości handlowych:

– koncentracja przestrzenna (liczba marketów na 100 km2) okazała się być stymulantą – cechą lokalizacji zwiększającą wartość nieruchomości handlowych a

– koncentracja demograficzna (liczba marketów na 10.000 mieszkańców) destymulantą – zmniejszającą wartość nieruchomości handlowych.

Potwierdza się też wpływ nasilenia ruchu turystycznego (liczba noclegów udzielonych na 10.000 mieszkańców) na wartość nieruchomości handlowych jako stymulanta.

Nie wyklucza to, oczywiście, możliwego wpływu na wartość nieruchomości także innych parametrów marketingowych, demograficznych, socjologicznych i ekonomicznych rynku lokalizacji.

Parametry rynkowe lokalizacji na szczeblu powiatów wpływające na ceny nieruchomości handlowych (85% przedział ufności)

realexperts.pl