Ogólnopolski model V2 wartości rynkowej nieruchomości handlowych coraz bliżej ukończenia.

Rozpoczęliśmy w realexperts.pl bardzo wstępne pracami nad ogólnopolskim modelem wartości rynkowej dla stacji benzynowych. 

Wstępnie mamy ok. 243 transakcje z lat 2006-2014 z obszaru 16 województw z 138 powiatów. Będziemy dalej pozyskiwać dane i przejdziemy do szczegółowego opisu przedmiotów transakcji w specjalnie dla tego celu określonym zestawie cech charakterystycznych dla tego specyficznego segmentu rynku. Jak dobrze pójdzie model może będzie gotowy jesienią.

Co ciekawe już można zauważyć pewne charakterystyczne właściwości tego rynku co do: rozkładu cen stacji benzynowych, trendów zmian cen i rozkładu geograficznego wartości w skali ogólnopolskiej.

Rozkład przestrzenny cen stacji benzynowych/paliw
Oczywiście, to są wyniki zupełnie wstępne.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
szef Działu Analiz realexperts.pl