Wyraźne odwrócenie trendu zmiany cen transakcyjnych na ogólnopolskim rynku kupna/sprzedaży wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Badania ogólnopolskiego rynku nieruchomości w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które dla celów budowy modelu wartości tego typu nieruchomości wykonywane są w Dziale Analiz firmy realexperts.pl, wykazują, że następuje wyraźny wzrost cen transakcyjnych. 

Analiza danych transakcyjnych z lat 2006-2014 wykazuje, że po fazie wzrostowej z lat 2006-2008 i fazie spadkowej z lat 2009-2012, ceny nieruchomości handlowych zaczęły od przełomu lat 20012/13 rosnąć.

Trend zmiany cen jednostkowych (zł/m2 PC) dla transakcji obrotu na ogólnopolskim rynku wielopowierzchniowych obiektów handlowych (marketów) w okresie lat 2006-2014

Nie od rzeczy będzie w tym miejscu przypomnienie, że moment odbicia od dna rynku i wzrostu cen zgadza się dokładnie z prognozami na postawie analizy cykliczności na rynku nieruchomości, które sformułował na przełomie lat 2008/2009 (czyli ponad 5 lat temu) zarówno dla koniunktury jak i ruchów cen piszący te słowa.

Prognozy kształtowania się zunitaryzowanych wartości dla 9-ciu wskaźników rynku nieruchomości (metoda nieważona) + średnia prognoz

 

Zunitaryzowany przebieg i prognoza ruchu średnich cen lokali mieszkalnych w Gliwicach i na warszawskim Mokotowie wynikający z obserwowanej cykliczności cen

Tomasz Kotrasiński, MPAI

szef Działu Analiz realexperts.pl