W trakcie badania rynków nieruchomości zdarza się natrafić na pewne ciekawe i zupełnie nieoczekiwane zależności.
W trakcie badania ogólnopolskich rynków obrotu nieruchomości wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz rynku stacji benzynowych w Dziale Analiz realexperts.pl stwierdzono wyraźną ujemną korelację pomiędzy kształtowaniem się cen na tych dwóch rynkach. 

Trend cen transakcyjnych nieruchomości na ogólnopolskich rynkach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (marketów) oraz stacji benzynowych/paliw w okresie lat 2006-2014

Etap 1. Od połowy 2008 r. trendy na tych rynkach są przeciwne. Gdy ceny transakcyjne na rynku nieruchomości handlowych rosły aż do 2009 roku, ceny na rynek nieruchomości stacji benzynowych spadały.
Etap 2. Gdy na rynku handlowym trend się odwrócił i ceny spadały, od 2010 do 2013 r. na rynku stacji benzynowym w tym samym czasie następowały wyraźne wzrosty.
Etap 3. Wreszcie gdy na rynku nieruchomości handlowych od 2013 r. trend się znów odwrócił i ceny rosną, na rynku stacji benzynowych też ale z przeciwnym znakiem, rozpoczął się spadek cen.

Ciekawe jak wytłumaczyć ten związek między rynkami?

Tomasz Kotrasiński, MPAI

szef Działu Analiz realexperts.pl