Uwzględnienie obydwu tych czynników – zmiany cen całkowitych i zmiany powierzchni – pozwala na określenie zmiany cen jednostkowych z określeniem współczynnika zmiany cen w tym czasie – przyjęty poziom wyjściowy cen styczeń 2006 = 100. 

Współczynnik zmiany cen dla nieruchomości zabudowanych na obszarze m.st. Warszawy w okresie lat 2006-2014 (lokalnie ważona odporna wielomianowa regresja nieparametryczna dla 10.817 transakcji)

 

realexperts.pl