Ciekawą rzeczą jest stwierdzenie bardzo głębokiego spadku cen całkowitych w okresie od 2007 r. do końca 2009 r. oraz w okresie lat 2011-2012. Oraz bardzo wysokich wzrostów cen w w latach 2001-2011. Punkty zwrotne trendu cen na rynku nieruchomości zabudowanych pokrywają się zasadniczo z punktami zwrotnymi na rynku gruntów ale skala wzrostu/spadku jest wyraźnie większa.

Jednocześnie przeprowadzono także badanie zależności wielkości sprzedawanej nieruchomości (miara: powierzchnia gruntu) od czasu w latach 2006-2014 i wykryto bardzo wysoką korelację pomiędzy zmianami cen całkowitych nieruchomości zabudowanych a ich wielkością. Inaczej mówiąc: w okresach wzrostu mamy do czynienia z transakcjami większymi a w okresach spadków kupowane są nieruchomości mniejsze.

Trendy zmiany cen całkowitych (w zł) oraz wielkości (pow. gruntów w m2) dla nieruchomości zabudowanych na obszarze m. st. Warszawa w okresie lat 2006-2014. Lokalnie ważona odporna wielomianowa regresja nieparametryczna 10.817 transakcji

 

Drugim ciekawym zjawiskiem jest potwierdzenie dywergencji pomiędzy wzrostem cen całkowitych i cen jednostkowych w końcowym okresie fazy wzrostów, w okresie jesień 2008 – wiosna 2009.

Dywergencja to taka sytuacja na rynku, gdy dwa wskaźniki opisujące ten rynek, które ze względu na swoją konstrukcję w typowym stanie rynku pokazują zgodny kierunek, dają przeciwne wskazania.
Sytuacje dywergencji wskaźników są sytuacjami niezwykle interesującymi i bardzo wyglądanymi przez analityków rynku, mają bowiem niezwykły walor informacyjny i prognostyczny. Zazwyczaj są bowiem zapowiedzią zmiany panującego trendu.

Dynamika i punkty zwrotne spadku cen całkowitych nieruchomości zabudowanych obrazują zachowania zakupowe uczestników rynku, którzy w miarę wzrostu cen jednostkowych musieli niejako „bronić się” przed wzrostami cen poprzez zakup mniejszych nieruchomości. Po przekroczeniu pewnej granicy, prawdopodobnie wyznaczonej m.in. przez czynniki mikroekonomiczne związane z relacją cen do dochodów, a co za tym idzie ze zdolnością kredytową nabywców, przy jednoczesnej stałej i ciągle szerokiej akcji kredytowej, zapewniającej w dalszym ciągu wysoki popyt nie dopuszczający jeszcze do spadków cen jednostkowych, nastąpiła reakcja „oszczędnościowa” i dalszy spadek nabywanej powierzchni, a co za tym idzie, spadek cen całkowitych nabywanych nieruchomości.

Dywergencje między trendem cen całkowitych i jednostkowych dla nieruchomości zabudowanych w Warszawie w latach 2006-2014

 

realexperts.pl