Wizualizacja danych i obliczenia przestrzenne dla modeli wartości nieruchomości wymagają stworzenia „osnowy” dla obliczeń, tj. punktów referencyjnych, dla których będą prezentowane wyniki modelu. Aby móc tego typu wizualizacje i obliczenia (punkty referencyjne stanowić mogą punkty do obliczeń wartości) zaistniała potrzeba wykonania takiej osnowy zgeokodowanych punktów, co w Dziale Analiz realexperts.pl zostało wstępnie wykonane. Tworzenie "osnowy" na potrzeby wizualizacji danych i obliczeń przestrzenne dla modeli wartości nieruchomości Wykonano siatki punktów: – dla Warszawy: gęstość 100 m x 100 m =100 pkt/km2 = 47.722 punktów; plus – dla regionu warszawskiego (10 powiatów): gęstość 200 m x 200 m = 25 pkt/km2 = 133.941 + 47.722 = 181.663 punkty; plus – dla całej Polski: gęstość 500 m x 500 m 4 pkt/km2 ogólnie i 200 m x 200 m dla powiatów grodzkich = 1.243.586 + 133.941 + 47.722 = 1.425.249 zgeokodowanych i opisanych co do przynależności punkty. Dzięki temu będzie można wizualizować wyniki analiz rozkładu przestrzennego różnych wartości dla skali lokalnej (Warszawa) regionalnej (Warszawa + 10 powiatów) i ogólnopolskiej. Poniżej drobiazg – odległość od stacji metra w Warszawie I. i II. linia metra). Rzecz bardzo prosta ale gdy zechce się zwizualizować rozkład wartości gruntów albo nieruchomości zabudowanych z uwzględnieniem typu, lokalizacji względem centrów osadniczych różnych szczebli, dróg różnych kategorii, uzbrojenia itd. wtedy większa rozdzielczość zawsze się przyda. Wtedy w dowolnej skali i z większą rozdzielczością można będzie tworzyć wizualizacje przestrzennego rozkładu wartości takie jak poniższe: Pierwsze mapy wartości nieruchomości komercyjnych w regionie warszawskim Mapa cenowa nieruchomości komercyjnych z podkładem topograficznym.

Tomasz Kotrasiński MPAI realexperts.pl