W Dziale Analiz firmy realexperts.pl dokonano corocznej (czwartej aktualizacji do wersji v 5.0) aktualizacji modelu wartości nieruchomości komercyjnych na rynku regionalnym Śląska na poziom cen z 08.2014 r.

Aktualizacja była dość poważna i wyraźnie w górę.
Poziom cen nieruchomości w stosunku do aktualizacji wg cen z 05.2013 r. wyniósł +25,5%.
Poprzedni moment aktualizacji cen wyznaczył zarazem lokalne minimum cenowe i od przełomu wiosny/lata 2013 r. rozpoczął się dość wyraźny wzrost cen nieruchomości komercyjnych.

Wzrost cen transakcyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na Śląsku i przełom cenowy występujący w okresie wiosna/lato 2013 r. potwierdzony jest przez wzrosty dla subrynków oraz dla innych funkcjonalnie i geograficznie rynków. 

Stałe modelu wartości nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na obszarze regionalnym województwa śląskiego dla aktualizacji modelu z lat 2010-2014

Trend cen nieruchomości komercyjnych na obszarze regionalnym woj. śląskiego w latach 2001-2014 (centrowane średnie miesięczne i wypadkowy trend cen)

 

Tomasz Kotrasiński, MPAI
szef Działu Analiz realexperts.pl