W Dziale Analiz realexperts.pl wykonano aktualizację analizy kształtowania się cen gruntów niezabudowanych w Warszawie.

Kształtowanie się trendu zmiany cen jednostkowych (zł/m2) gruntów niezabudowanych na obszarze m. st. Warszawy w okresie lat 2002-2014. Metoda analizy: odporna lokalnie ważona regresja nieparametryczna (Robust LOWESS) na bazie 9.906 cen transakcyjnych

Najnowsze dane (ostatnie dane transakcyjne uwzględnione w analizie: maj 2014) potwierdzają trend wzrostowy w 2014 i 2014 r. wyraźniej niż analiza wcześniejsza na danych z początku roku.

Po spadkach cen w latach 2011/12 wynoszących ok. 20-25%, od wiosny 2013 r. obserwujemy wzrost cen wynoszący ok. 20%.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl