Warszawa, jako najdroższy i przodujący rynek jest prekursorem zmian trendu cenowego, który rozchodzi się koncentrycznie.

Poniżej trend cen dla gminy Stare Babice, bezpośrednio graniczącej z Warszawą, atrakcyjnej i cechującej się wysokim poziomem cen. W pewnym opóźnieniem, po bardzo znacznych spadkach trend się odwrócił i następuje wyraźny wzrost cen.

Trend zmiany cen jednostkowych gruntów niezabudowanych na rynku lokalnym gminy Stare Babice w okresie 2010-2014. Lokalnie ważona odporna regresja nieparametryczna (Robust LOWESS)

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl