W Dziale Analiz realexperts.pl opracowaliśmy nowe dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży gruntów niezabudowanych na obszarze Warszawy, co pozwoliło zaktualizować analizę dotyczącą trendu zmiany cen w tym segmencie rynku.

Do analizy weszło 230 nowych transakcji z 2014 r. – ostatnie na koniec sierpnia 2014 r. Dzięki temu analiza dla 2014 r. oparta jest na 2,5-krotnie liczniejszym materiale transakcyjnym, co znacznie wzmocniło poziom zaufania w stosunku do analizy, którą przedstawialiśmy kilka dni temu, zwłaszcza dla ostatniego okresu.

Trend zmiany cen (zł/m2) dla gruntów niezabudowanych na obszarze m. st. Warszawy w latach 2002-2014. Analiza 10.135 cen transakcyjnych. Metoda analizy: odporna lokalnie ważona regresja nieparametryczna (Robust LOWESS) dla różnych przedziałów lokalności

Wnioski analizy są jasne: po wyraźnych spadkach cen w latach 2011/12 wynoszących ok. 20-25%, od wiosny 2013 r. do chwili obecnej obserwujemy wzrost cen wynoszący ok. 20%-25%, w związku z czym ceny transakcyjne gruntów w Warszawie zaczynają zbliżać się do poziomów cen z przełomu lat 2010/2011.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl