Najnowsze dane transakcyjne na koniec sierpnia 2014 r.

Kształtowanie się trendu zmiany ceny (w zł/m2) gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy oraz trendów dla wybranych dzielnic - Ursynów+Wilanów, Bemowo+Bielany+Włochy, Wesoła+Rembertów, Białołęka i Wawer w okresie lat 2002-2014

Należy zauważyć, że wzrosty w obszarach (liczone od dna trendu) wynoszące tak, jak określono to w poprzednim doniesieniu są zróżnicowane, co wynika głównie z „przesunięcia fazowego” momentu odwrócenia się trendu.

W związku z tym uwzględniono czas trwania trendów, odpowiednio dla całej Warszawy i dla poszczególnych obszarów (liczone multiplikatywnie średnio miesiąc do miesiąca):

Cała Warszawa: zmiana 450->580 zł/m2
Wzrost: +28%/22 miesiące = +1,2%/miesiąc

Wawer: 290->400 zł/m2
Wzrost: +43%/22 miesiące = +1,6%/miesiąc

Bemowo+Bielany+Włochy: zmiana 690->950 zł/m2
Wzrost: +37%/20 miesięcy = +1,6%/miesiąc

Wesoła+Rembertów: zmiana 410->520 zł/m2
Wzrost: +27%/18 miesięcy = +1,3%/miesiąc

Ursynów+Wilanów: zmiana 545->650 zł/m2
Wzrost: +19%/13 miesięcy = 1,3%/miesiąc

Białołęka: 310->350 zł/m2 zmiana
Wzrost: +13%/9 miesięcy = 1,4%/miesiąc.

Jak widać liczona w skali miesięcznej siła trendu dla poszczególnych obszarów, mimo zróżnicowania zasięgu działania trendu jest zbliżona i wynosi w granicach od +1,2%/miesiąc do +1,6%/miesiąc (miesiąc do miesiąca).

Zbliżony poziom siły trendu dla poszczególnych obszarów Warszawy potwierdza fakt, że na przełomie lat 2012/2013 nastąpiło w Warszawie odwrócenie trendu zmiany cen.
Odwrócenie trendu nastąpiło szybciej na obszarach obfitszych w transakcje i mających charakter bardziej „wolnorynkowy”, tzn. „pozadekretowych” (Wawer, Bemowo+Bielany+Włochy).
Wyjątkiem jest Białołęka, gdzie charakterystyczny był bardzo wysoki wzrost w latach 2009-2010 i głęboki spadek w latach 2011-2012, w której trend odwrócił się stosunkowo późno.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl