Analiza porównawcza trendu dla dzielnic (zasięg trendu).
Najnowsze dane transakcyjne na koniec sierpnia 2014 r.

Najnowsze dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży gruntów niezabudowanych na obszarze Warszawy, pozwalają na analizę porównawczą w zakresie kształtowania się trendu zmiany cen na poziomie dzielnic.

Istotne jest zwłaszcza pytanie: czy dane na poziomie dzielnic potwierdzają wniosek ogólny o odwróceniu na przełomie lat 2012/13 trendu zmiany cen ze spadkowego na rosnący?

Analiza danych transakcyjnych wykazuje, że dane na szczeblu dzielnic potwierdzają wniosek ogólny. Zmiana trendu na rosnący nastąpiła a wszystkich obszarach Warszawy, zarówno lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej.

Poniżej graf przedstawiający porównanie kształtowania się trendów zmiany cen dla Warszawy jako całości oraz dla obszarów: Ursynów+Wilanów, Bemowo+Bielany+Włochy (lewy brzeg Wisły), Wesoła+Rembertów, Białołęka i Wawer (prawy brzeg Wisły).

Analiza porównawcza trendu dla dzielnic (zasięg trendu). Najnowsze dane transakcyjne na koniec sierpnia 2014 r.  Najnowsze dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży gruntów niezabudowanych na obszarze Warszawy, pozwalają na analizę porównawczą w zakresie kształtowania się trendu zmiany cen na poziomie dzielnic.  Istotne jest zwłaszcza pytanie: czy dane na poziomie dzielnic potwierdzają wniosek ogólny o odwróceniu na przełomie lat 2012/13 trendu zmiany cen ze spadkowego na rosnący?  Analiza danych transakcyjnych wykazuje, że dane na szczeblu dzielnic potwierdzają wniosek ogólny. Zmiana trendu na rosnący nastąpiła a wszystkich obszarach Warszawy, zarówno lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej.  Poniżej graf przedstawiający porównanie kształtowania się trendów zmiany cen dla Warszawy jako całości oraz dla obszarów: Ursynów+Wilanów, Bemowo+Bielany+Włochy (lewy brzeg Wisły), Wesoła+Rembertów, Białołęka i Wawer (prawy brzeg Wisły).  Analiza wykazuje, że zarówno dla Warszawy jako całości, jak i dla wszystkich poszczególnych jej części nastąpiła zmiana trendu na rosnący.  Wzrosty w obszarach (liczone od dna trendu) wynoszą:   Cała Warszawa: 450->580 zł/m2 (wzrost +28%)  Wawer: 290->415 zł/m2 (wzrost +43%) Bemowo+Bielany+Włochy: 690->950 zł/m2 (wzrost +37%) Wesoła+Rembertów: 410->520 zł/m2 (wzrost +27%) Ursynów+Wilanów: 545->650 zł/m2 (wzrost +19%) Białołęka: 310->350 zł/m2 (wzrost +13%)  Tomasz Kotrasiński, MPAI Dział Analiz realexperts.pl

Analiza wykazuje, że zarówno dla Warszawy jako całości, jak i dla wszystkich poszczególnych jej części nastąpiła zmiana trendu na rosnący.

Wzrosty w obszarach (liczone od dna trendu) wynoszą:

Cała Warszawa: 450->580 zł/m2 (wzrost +28%)

Wawer: 290->415 zł/m2 (wzrost +43%)
Bemowo+Bielany+Włochy: 690->950 zł/m2 (wzrost +37%)
Wesoła+Rembertów: 410->520 zł/m2 (wzrost +27%)
Ursynów+Wilanów: 545->650 zł/m2 (wzrost +19%)
Białołęka: 310->350 zł/m2 (wzrost +13%)

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl