Po ciężkiej pracy Działu Danych polegającej na szczegółowym opisie pod względem cech rynkowych nieruchomości dla ponad 4.700 transakcji gruntami niezabudowanymi z lat 2009-2014 Dział Analiz realexperts.pl przystąpił w dniu dzisiejszym do analizy rynku i budowy nowego modelu wartości gruntów dla Warszawy.

Dziś wykonano zupełnie pilotażową eksperymentalną niejako wersję mapy cen gruntów będącą wizualizacją przestrzennego ich rozkładu.

Wstępna mapa cen gruntów niezabudowanych

Analiza została prowadząca do uzyskania mapy jest dość zaawansowana i wykorzystuje dwukrotnie zastosowaną odporną regresję nieparametryczną o wysokiej rozdzielczości (na co pozwala duża liczba danych transakcyjnych) oraz algorytmy wygładzające.

W efekcie uzyskano pierwszą mapę cen gruntów w Warszawie o dużej rozdzielczości. Ceny w postaci logarytmów naturalnych obrazują średnią geometryczną cen.

Znający rynek warszawski mogą zauważyć z jaką precyzją oddaje ona lokalne uwarunkowania urbanistyczne, pokazując m.in. różnicę wartości w zależności od ciągów komunikacyjnych i skupisk osadniczych.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl