W firmie realexperts.pl (patronat merytoryczny nad pracami badawczymi objął Polski Instytut Wyceny) trwają prace nad nowatorskim przedsięwzięciem jakim jest wynikająca z analizy cen transakcyjnych mapa cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy.

Mapa cen jest jednym z podstawowych elementów nowoczesnego systemu ekspertowego wspomagającego obiektywną wycenę gruntów, który zostanie zaprezentowany na Konferencji dnia 27 stycznia 2015 r. (miejsce: Krajowa Izba Gospodarcza).

Dziś prezentujemy nowszą wersję mapy – z izoliniami cen gruntów na podkładzie topograficznym. Mapa ta pozwala zaobserwować topologię i zachowanie cen w zależności od takich parametrów jak ciągi komunikacyjne, skupiska osadnicze, tereny zielone itd.

Wstępna mapa cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy - izolinie cenności gruntów (skala logarytmiczna)

Wstępna mapa cen gruntów niezabudowanych na obszarze m.st. Warszawy – izolinie cenności gruntów (skala logarytmiczna)

Należy zauważyć, że odwzorowanie cen gruntów na mapie cenności jest rzeczywiście bardzo dobre i wysokiej rozdzielczości, widać np. pasma podwyższonej wartości gruntów wzdłuż linii komunikacyjnych i wokół skupisk osadniczych. Widać silne gradienty zmian cen na granicy różnych obszarów, widać oddziaływanie terenów zielonych, obszarów przemysłowych i obszarów starszej i nowszej zabudowy.

Prace nad mapą rozkładu przestrzennego cen i odpowiadających tym cenom rozkładom cech rynkowych trwają, wersja ostateczna będzie zaprezentowana na Konferencji.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl