Wizualizacja stref cen: 50-100-150-250-500-1000-2000-4000-6000 zł/m2

W związku z trwającymi w Dziale Analiz realexperts.pl pracami nad systemem ekspertowym wyceny wartości gruntów na obszarze m.st. Warszawy powstaje, m.in. mapa cenowa będąca zobrazowaniem geograficznego rozkładu cen.

Poniżej przedstawiamy wizualizację na podkładzie topograficznym 1:10.000 mapy cenowej z określeniem stref cen gruntów niezabudowanych 50-100-150-250-500-1000-2000-4000-6000 zł/m2.

Wstępna mapa cen gruntów na obszarze m.st. Warszawy z zaznaczeniem przebiegu głównych stref cenowych

Wstępna mapa cen gruntów na obszarze m.st. Warszawy z zaznaczeniem przebiegu głównych stref cenowych

Wersja ostateczna mapy, jej tworzenie, znaczenie i wykorzystanie w procesie wyceny będą omawiane na styczniowej konferencji „Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy„.

Polecamy szczegółowe przyjrzenie się mapie, z której można wyczytać naprawdę bardzo wiele.

Tomasz Kotrasiński,MPAI
Dział Analiz realexperts.pl