Prace nad ukończeniem pełnego modelu wartości gruntów w Warszawie, będącego głównym elementem systemu ekspertowego wspomagającego proces obiektywnej wyceny trwają.

Poniżej rozkład (logarytmów) z zaktualizowanych występującym w tym okresie nieliniowym trendem cen jednostkowych transakcji gruntami.

Rozkład pokazuje, że typowa cena jednostkowa gruntów w Warszawie, dominanta, wokół której grupują się ceny, wynosi ok. exp(6,2978) = 543 zł/m2.

Jednomodalny, symetryczny rozkład cen gruntów determinuje, oczywiście, typ wpływu cech na ceny (multiplikatywny).

Jeśli idzie o mapę cenową, to pojutrze jest „deadline” na to aby z mapy zniknęło określenie „Wstępna”

Rozkład logarytmów naturalnych [LN(zł/m2)] zaktualizowanych cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych na obszarze rynku m. st.  Warszawy (dane transakcyjne z lat 2009-2014 dla samodzielnych transakcji, bez transakcji udziałami) - na potrzeby wyceny nieruchomości gruntów w Warszawie