Analiza i praca nad mapą cen gruntów jest gotowa. Kosztowało to naprawdę dużo pracy ale wynik jest zadowalający. Teraz pozostaje tylko dobór podkładów mapowych i wizualizacji.

W związku z tym można odpowiedzieć na przykład na pytanie: gdzie znajduje się strefa najdroższych cen gruntów w Warszawie? Mapa odpowiada na to pytanie: najdroższa strefa znajduje się w okolicach i na północ od ronda ONZ w okolicach alei Jana Pawła II, Grzybowskiej, ul. Prosta, Twarda, Królewska, Świętokrzyska.

Mapa cen gruntów w Warszawie na potrzeby wyceny nieruchomości

Obszar znajduje się w granicach izoprety na mapie cenowej gruntów: 11-11,5 tys. zł/m2 netto. W zależności od konkretnych właściwości nieruchomości w tej strefie (zwłaszcza współczynnika intensywności zabudowy i wysokości zabudowy) wartość może być wyższa lub niższa.

w realexperts.pl w 2014 r. wykonywaliśmy w tym obszarze 3 wyceny wartości rynkowej gruntów za pomocą wcześniejszej wersji modelu wartości gruntów w Warszawie i potwierdzamy wielkości jakie wynikają z mapy cenowej.

Tutaj ta sama strefa ale z większą gęstością „triangulacji” mapy cen gruntów, co daje większe wygładzenie izopret i na innym podkładzie mapowym (Open Street Map). Na mapie zaznaczona budowa wieżowca Q22.

Mapa cen gruntów dla Warszawy na potrzeby wyceny nieruchomości