Istotnym ułatwieniem w wypowiadaniu się na temat wartości rynkowej konkretnej nieruchomości staje się mapa cen.  Wartości poszczególnych nieruchomości są przecież pochodnymi cen przedstawionych na mapie. Oczywistym jest, że wartości konkretnych nieruchomości nie zawsze będą tożsame z cenami przedstawionymi na mapach. Czasem będą niższe a czasem wyższe. Istotne jest jednak to, że wartości będą zawsze nawiązywały do przedstawionych na mapach cen. Wyższych wartości należy się spodziewać po nieruchomościach o cechach lepszych od typowych dla poszczególnych obszarów. Niższych po nieruchomościach o cechach gorszych. Istotne jest jednak to, że pojawia się dostęp do wielkości bazowej. Należy przypuszczać, że dla pewnych celów ceny ujawniane na mapach będą wystarczającym przybliżeniem wartości.

Niesłychane jest jak sprawnie i z jaką rozdzielczością obrazuje ceny gruntów końcowa już wersja mapy cenowej dla m.st. Warszawy. Ostateczna pod względem modelowo-cyfrowym, tzn. siatki ok. 250.000 punktów „triangulujących” obszar Warszawy i określających poziom cen w każdym punkcie. Mapa bowiem składa się z siatki 500×540 punktów w granicach: 52,05-52,40 N i 20,80-21,30 E.
Innym, ważnym ale tylko pochodnym zagadnieniem jest dobór różnych typów wizualizacji i podkładów mapowych ale to jest już raczej kwestia estetyki.

Przeglądając mapę cenową w dużej rozdzielczości możemy dokładnie obserwować zachowanie się cen pod względem wpływu lokalizacji i cech rynkowych charakteryzujących tę lokalizację. Można dokładnie zobaczyć co dzieje się wzdłuż dróg, przy przybliżaniu się do obszarów przemysłowych albo terenów zielonych, oddalaniu się od centrum. Zachęcam do podróży „palcem po mapie”.

Poniżej fragment mapy dla Mokotowa z podkładem mapowym OSM.

Fragment mapy cen gruntów dla m.st. Warszawy, dzielnica Mokotów, skala izopret: logarytmiczna, poziom cen: styczeń 2015 r.

Można zauważyć np. klin wysokich cen na starym Mokotowie pomiędzy ul. Puławską i aleją Niepodległości. Ceny dla lokalizacji zaczynają się od ok. 4125 zł/m2 od granicy Mokotowa i tym klinem spadają dość wolno (izoprety rozkładają się szeroko) do ok. 3.300 na granicy z Wierzbnem i dalej na południe szeroka mało zróżnicowana strefa na Ksawerowie (2700-2750 zł/m2) i Służewiu ze spadkami w „rogach” obszaru w stronę Służewca i Stegien.

Można zauważyć wyraźny podział na Górny i Dolny Mokotów.
Na Sielcach i Czerniakowie, przy czym na Sielcach ceny spadają wyraźnie wzdłuż osi ulic Belwederskiej i Gagarina (izoprety są prostopadłe do tych osi). Na Czerniakowie spadek następuje wzdłuż ul. Czerniakowskiej o w stronę obszaru Siekierek i Augustówki. Ceny na odległej, bliskiej Wiśle Augustówce spadają już do poziomu ok. 375 zł/m2.

Za jakiś czas wszyscy będziemy zastanawiać się: „Jak można było określać wartość gruntów nie mając mapy cenowej?”

Oczywiście, sama mapa jest możliwa do przeglądania i analizowania w bardzo dużej rozdzielczości i dokładności przebiegu izopret, co pokazuje ten fragment mapy cenowej dla Starego Mokotowa. Widać że przez budynek warszawskiej siedziby realexperts.pl (Madalińskiego 20) przechodzi izopreta LN=8,12 = 3361 zł/m2.

Fragment mapy cen gruntów dla m.st. Warszawy, dzielnica Mokotów, skala izopret: logarytmiczna, poziom cen: styczeń 2015 r.