Mapa cenowa jest de facto zbiorem liczb. Długości i szerokości geograficznej wyznaczającej punkt na mapie oraz ceny dla danego punktu. I w tym sensie jest jednoznaczna.

Natomiast wizualizacje mapy cenowej gruntów w postaci graficznej mogą być bardzo różne – z kolorami albo tylko z izoliniami, z podkładem mapowym albo bez niego, z różną gęstością izopret, w skali liniowej lub logarytmicznej itd. Każda z tych wizualizacji ma swoje wady i zalety. Jedne są dokładniejsze inne bardziej poglądowe a inne bardziej kontrastowe. Trochę zależy od celu a trochę od poczucia estetyki. Mapa cenowa jest jednoznaczna a wizualizacje mogą być różne.

Poniżej przedstawiamy małą kolekcję próbek dla różnych kombinacji ww. elementów dla mapy cenowej gruntów przy skali logarytmicznej i rozstępie izopret 0,25.

Mapa cenowa dla Warszawy - instrument przydatny przy wycenie nieruchomości

Mapa cenowa dla Warszawy - instrument przydatny przy wycenie nieruchomości

Mapa cenowa dla Warszawy - instrument przydatny przy wycenie nieruchomości

Mapa cenowa dla Warszawy - instrument przydatny przy wycenie nieruchomości