Już niedługo na stronie wycena.com.pl zostaną zamieszone pełnorozmiarowe pliki z wizualizacjami mapy cenowej gruntów dla Warszawy.
Pliki zamieszczone zostaną w dużej rozdzielczości pozwalającej na znalezienie określonego punktu na obszarze miasta i odczytanie z niego średniej ceny gruntów w danym obszarze z dokładnością ok. +/- 2,5% (przy gęstości izopret obrazujących ceny LN = 0,05), co daje ok. 5,1% zmiany wartości między izopretami

Udostępnione zostaną także docelowo „nakładki cenowe” do programu Google Earth pozwalające nałożyć izoprety mapy cenowej na mapę Google i przeglądanie mapy cenowej bezpośrednio na .

Na razie, z życzeniami wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, Dział Analiz realexperts.pl zamieszcza mapki cen gruntów na podkładzie obrazującym granice obszarów MSI oraz podkładzie mapowym OpenStreetMap w postaci samych linii izopret oraz skali kolorystycznej w formacie pocztówkowym.

Mapa średnich cen gruntów na obszarze m.st. Warszawy

 

Tomasz Kotrasiński
szef Działu Analiz realexperts.pl
Polski Instytut Wyceny