W czasopiśmie NIERUCHOMOŚCI C.H.BECK nr 01 (197) ze stycznia 2015 r ukazał się artykuł naszego autorstwa tj. Tomasza Kotrasińskiego i Wojtka Nurka pt.  „Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy„. W artykule poruszane są zagadnienia, które szerzej przedstawione zostały na Konferencji: Obiektywna wycena wartości. Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy, która odbyła się 27 stycznia 2015 r w Warszawie.

W artykule omówione zostały praktyczne możliwości i rozwiązania w zakresie wyceny, które pojawiły się wraz z rozwojem współczesnych źródeł informacji o nieruchomościach. Na przykładzie bazy danych informacyjnych o nieruchomościach gruntowych niezabudowanych (tzw. gruntach) opracowanej przez realexperts.pl dla wszystkich dostępnych transakcji dokonanych na obszarze m.st. Warszawy przez w latach 2009-2014 omówione zostały możliwości wynikające z rozwoju i dostępu do współczesnych źródeł informacyjnych.  Jakość i szczegółowość danych informacyjnych stanowi doskonały materiał wyjściowy do opracowywania analiz rynku nieruchomości pozwalających wychwycić liczbowy wpływ poszczególnych cech nieruchomości na ich ceny a także otwiera możliwości tworzenia map cenowych.

NIERUCHOMOŚCI C.H. BECK nr 01 (197) * styczeń 2015