Nasz Czytelnik, pan Piotr z Warszawy zwrócił się do nas z następującym pytaniem: „Chciałbym wiedzieć ile kosztuje m kw gruntu przy ul. Łuckiej na Woli czy ul. Grójeckiej przy pl. Zawiszy na Ochocie?

Szanowny Panie Piotrze!
Wg wskazań Mapy średnich cen gruntów dla m.st. Warszawy, opracowanej przez realexperts.pl we współpracy z Polskim Instytutem Wyceny, typowe ceny gruntów przy ul. Łuckiej są zróżnicowane wzdłuż jej ciągu i spadają od strony Śródmieścia w kierunku Woli, od poziomów ok. 8.700 zł/m2 przy ul. Żelaznej do ok. 6.300 zł/m2 przy ul. Towarowej. Mapa cenowa wskazuje typowe ceny dla typowych cech nieruchomości w okolicy.

Mapa średnich cen gruntów m.st. Warszawy - fragment mapy obejmujący Mirów

Natomiast wg wskazań mapy cenowej typowe ceny gruntów w okolicach placu Zawiszy leżą między izopretami  od ok. 7.464 do ok. 6.964 zł/m2. Tu także należy zauważyć, że mapa cenowa wskazuje typowe ceny dla typowych cech nieruchomości w okolicy.

Mapa średnich cen gruntów m.st. Warszawy - fragment mapy obejmujący plac Zawiszy

Należy pamiętać, że wartość konkretnej nieruchomości zależy od jej konkretnych cech, takich jak lokalizacja ogólna i szczegółowa, dostęp do drogi, kształt, uzbrojenie w poszczególne media, dopuszczalna intensywność zabudowy i jej wysokość, typ zabudowy, strefy i inne ograniczenia itd. Aby móc stwierdzić wartość konkretnej nieruchomości trzeba dokonać wyceny nieruchomości. 

Rzeczoznawcy majątkowi realexperts.pl dokonują wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego a w wycenie wspomaga ich system ekspertowy wyceny gruntów na obszarze m.st. Warszawy, którego jądrem jest model wartości rynkowej gruntów, określający przebadane obiektywne związki pomiędzy cechami rynkowymi i wartością nieruchomości.