Pan redaktor Marek Wielgo, specjalizujący się w tematyce nieruchomościowej, opublikował w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł skierowany do użytkowników wieczystych gruntów w Warszawie dotyczący zagadnień opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, p.t. Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie, który czytelnikom, zwłaszcza użytkownikom wieczystym gorąco polecamy.

W tekście artykułu znajdują się dwa odniesienia do firmy realexperts.pl, która poproszona została przez redakcję Gazety Wyborczej o udostępnienie jej wyników analiz dotyczących m.in. trendu zmiany cen nieruchomości gruntowych w Warszawie w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pierwszy fragment dotyczy kwestii trendów cen na rynku gruntów w Warszawie w aspekcie wartości nieruchomości dla celów aktualizacji wartości:

Z badań firmy Realexperts.pl wynika, że w Warszawie ceny gruntów osiągnęły szczyt w latach 2008-2011. Ci użytkownicy, którzy w tym okresie mieli aktualizowaną opłatę, mają sporą szansę na jej obniżenie. O ile? W Realexperts.pl oceniają, że średnio o ok. 10 proc., bo mniej więcej o tyle grunty są dziś mniej warte.

Drugi fragment dotyczy kwestii przewidywanych kosztów dla użytkownika wieczystego związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:

Na naszą prośbę firma Realexperts.pl oceniła opłacalność przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieco ponad 1000-metrowej działki przy ul. Smoluchowskiego na warszawskim Służewiu. Stoi na niej 11-piętrowy blok ze 164 lokalami. Ich właściciele mają płacić gminie z tytułu użytkowania wieczystego do 2103 r., czyli jeszcze przez 88 lat. Według rzeczoznawców majątkowych Realexperts.pl wartość tej działki wynosi ok. 11 mln zł.”

Artykuły prasowe skierowane do masowego czytelnika rządzą się swoimi własnymi fachowymi prawami. Muszą być krótkie, treściwe, zawierać najważniejsze informacje podane zwięźle i w sposób zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Nie mogą być też przeładowane treściami specjalistycznymi. Muszą, słowem przedstawiać istotę i wynik analizy.

W przypadku portalu rzeczoznawców majątkowych, specjalistów rynku nieruchomości i wyceny, można sobie pozwolić na trochę dokładniejsze przedstawienie sprawy, na które nie ma miejsca w prasie ogólnej, co z przyjemnością czynimy, jako uzupełnienie artykułu pana redaktora Wielgo dla tych jego czytelników, których zagadnienia przez niego poruszane zaciekawiły.

Zagadnienie pierwsze, dotyczące trendów zmiany cen gruntów na rynku warszawskim w aspekcie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w Warszawie rozwijamy więc w artykule: Trend zmiany cen gruntów na rynku warszawskim w latach 2002-2014 w aspekcie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienie drugie, związane z opłacalnością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność, na konkretnym przykładzie właściciela mieszkania w Warszawie, rozwijamy w artykule: Koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na przykładzie właściciela mieszkania w Warszawie.