Wprawdzie lokale mieszkalne stanowią w działalności firmy realexperts.pl, która specjalizuje się przede wszystkim w wycenie nieruchomości komercyjnych wszelkich typów (usługowych, handlowych, przemysłowych, stacji benzynowych, hoteli itp.) oraz gruntów wszelkich rodzajów, pozycję uboczną, nie oznacza to jednak, że w tym zakresie nie są prowadzone badania rynku nieruchomości,

Ostatnio przeprowadzono w Dziale Analiz badania wstępne dotyczące lokali mieszkalnych w Warszawie w zakresie m.in. relacji praw lokali mieszkalnych (prawo spółdzielcze / własność na gruncie z użytkowaniem wieczystym / własność na gruncie z własnym), skomplikowanego zagadnienia lokalizacji mieszkania na piętrze dla budynków o różnej wysokości, nieliniowego wpływu powierzchni lokalu na wartość, wpływu stref OOU lotniska oraz wpływu hałasu lotniczego, drogowego, kolejowego i przemysłowego na wartość i innych zagadnień, które wiążą się z wartością lokali mieszkalnych. Wyniki końcowe tych badań rynku będą we właściwej formie prezentowane publicznie.

Dziś przedstawiamy wynik analizy rynku lokali mieszkalnych w zakresie kształtowania się wysokości stóp kapitalizacji dla wynajmu lokali w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Stopy kapitalizacji zostały określone dla dwóch sytuacji występujących w zagadnieniach rynku:

  • dla kapitalizacji czynszów płaconych przez najemcę (Potencjalny Dochód Brutto), co służy określaniu rynkowej wysokości czynszów dla lokalu na podstawie znajomości jego wartości rynkowej;
  • dla kapitalizacji dochodów osiąganych przez właściciela (Dochód Operacyjny Netto), co służy określaniu wartości rynkowej lokalu na podstawie znajomości dochodów osiąganych przez właściciela

Wyniki końcowe wykonanej analizy przestawia poniższa tabela określająca stopy kapitalizacji obrazujące oraz współczynniki kapitalizacji obrazujące okres zwrotu w latach.

stopy_lokale_wlochy_tabela

Analizę kształtowania się stóp na podstawie cen transakcyjnych lokali, stawek czynszu i kosztów dla danych na listopad 2014 z dzielnicy Włochy, wykonali w ramach prac Działu Analiz realexperts.pl rzm Joanna Bonda i rzm Tomasz Kotrasiński, MPAI.