W czasopiśmie NIERUCHOMOŚCI C.H.BECK nr 08 (204) z sierpnia 2015 r ukazał się artykuł, którego autorami są rzeczoznawcy realexperts.pl Joanna Bonda i Wojtek Nurek pt.  „Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – analiza zagadnienia z punktu widzenia wiedzy specjalistycznej„. 

. Budzący wiele emocji i kontrowersji sposób określania różnicy wartości na potrzeby „renty podziałowej” omówiony został na przykładzie praktycznym. Miło nam poinformować, że dla zilustrowania zagadnienia „renty podziałowej” autorzy wykorzystali najnowsze badania i analizy rynku nieruchomości opracowane przez realexperts.pl pod kierownictwem Tomasza Kotrasińskiego. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu.

Nieruchomości C.H. Beck 8/2015