11 stycznia 2016 r. w Warszawie w ramach „poniedziałków radcowskich” organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie odbył się wykład Operat szacunkowy nieruchomości jako dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Praktyczne aspekty. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem radców prawnych a prawdopodobną przyczyną wzmożonego zainteresowania zagadnieniami odnoszącymi się do wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych jest rosnąca liczba spraw trafiających do samorządowego kolegium odwoławczego i sądów, wymagających odpowiedniej obsługi prawnej.

SKO Warszawa - liczba spraw dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania pozostałych do załatwienia

 

SKO Warszawa - sprawy dotyczące aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania - liczba sprzeciwów od orzeczeń SKO wniesionych w kolejnych latach

Nam miło poinformować, że wykładowcami byli dr Mirosław Gdesz – sędzia WSA w Warszawie oraz Wojtek Nurek – realexperts.pl