Rejestr polskich rzeczoznawców majątkowych prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Rejestr rzeczoznawców majątkowych.

Poniższe wykresy przygotowane zostały na podstawie informacji dostępnych w rejestrze 5 lipca 2016 r.

Przyrost liczby rzeczoznawców majątkowych w Polsce w latach 1992-2016

Przyrost liczby rzeczoznawców majątkowych w Polsce w latach 1992-2016

 

Liczba rzeczoznawców majątkowych przypadających na 100 tys. mieszkańców wg. województw

Liczba rzeczoznawców majątkowych przypadających na 100 tys. mieszkańców wg. województw

 

Liczba rzeczoznawców majątkowych przypadających na 1 tys. km2 wg województw

Liczba rzeczoznawców majątkowych przypadających na 1 tys. km2 wg województw

 

Polscy rzeczoznawcy majątkowi w podziale na płeć

Polscy rzeczoznawcy majątkowi w podziale na płeć

 

Liczba rzeczoznawców majątkowych w poszczególnych województwa

Liczba rzeczoznawców majątkowych w poszczególnych województwa