Dnia 9 stycznia 2017 r. system Servitut 1.0 prezentowany był w Urzędzie Miasta Kielce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Generalną potrzebą sygnalizowaną przez przedstawicieli Miasta jest wdrażanie rozwiązań systemowych pozwalających na określanie wartości według jednolitej, sprawiedliwej zasady na obszarze całego miasta. Wyraźne zainteresowanie wywołała mapa średnich cen opracowana na potrzeby systemu Servitut 1.0 w Raciborzu. Uznano, że opracowanie takiej mapy dla miasta Kielce byłoby niezwykle korzystne dla mieszkańców Kielc, którzy aktualnie nie mają możliwości łatwego i szybkiego dotarcia do informacji o przybliżonych nawet cenach nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Stwierdzono, że rozwiązania systemowe zapewniające dogodny dostęp do wartości nieruchomości winny wykorzystywać miejskie zbiory danych informacyjnych, które w Kielcach przybrały już mocno zaawansowaną formę. Rozważania na ten temat wymagać będą spotkań roboczych, na których omówione zostaną szczegóły techniczne.

ervitut w Kielcach