20 stycznia 2017 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XI Krajowej Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Konferencja odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr 104.

Reprezentujący tam nas Wojtek Nurek zaproszony został do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym Obsługa rynku nieruchomości. Innowacje technologiczne. W okowach archaizmu – jak dopasować regulacje do potrzeb rynku.

Konferencja była okazją do uprzytomnienia sobie i omówienia nieuchronności przemian następujących w obsłudze rynku nieruchomości.  Ewidentne zmiany dotknęły w ostatnich latach zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zawód ten usunięto spośród zawodów regulowanych a niezależnie od tego Internet wpłynął rewolucyjnie na nowy sposób oferowania nieruchomości, które z biur i gazet przeszło do wyspecjalizowanych portali. Środowisko zawodowe pośredników nie akceptowało zachodzących zmian wobec czego popularne dziś portale ofertowe utworzone zostały przez podmioty spoza branży. Dziś portale te stały się głównymi graczami w zakresie pośrednictwa w obrocie.

Przedstawiciele portalu otodom.pl zapoznawali uczestników konferencji z najnowszymi możliwościami technologicznymi, z rejestrowanymi zachowaniami i preferencjami kupujących. Wykazywano wyraźny wzrost popularności urządzeń mobilnych używanych przez klientów do poszukiwania ofert. Uprzytamniano rosnące zainteresowanie klientów ofertami wykorzystującymi krótkie sekwencje filmowe.

Podnoszono także, że zmiany technologicznie powoli zaczynają wkraczać w proces wyceny nieruchomości. Tworzone są pierwsze innowacyjne miejskie systemy wyceny nieruchomości. Najbardziej znaczący odbiorcy wyceny jakim są instytucje publiczne coraz wyraźniej poszukują rozwiązań systemowych obiektywizujących wartość nieruchomości, ułatwiających dostęp do wartości odbiorcom wycen a przez to eliminujących problemy powodowane konwencjonalnym wycenami.

Dyskutanci zgodnie twierdzili, że postęp technologiczny winien znajdować swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa, które powinny pozwalać na wykorzystywanie najnowszych możliwości.

Skoro więc następujących na naszych oczach zmian nie można powstrzymać to zasadne wydaje się do tych zmian dostosowywać. Uczestnicząca w konferencji prof. Ewa Kucharska – Stasiak celnie podsumowała jej przebieg: „To co jest najbardziej stałe to nieustannie zachodzące zmiany”.

Uczestnikom konferencji dano możliwość zapoznania się z najnowszym numerem 4/2017 czasopisma PTEiDRN „Doradca Rynku Nieruchomości