In March 1996, in the no longer existing ŚSRM quarterly ” Nieruchomości ” No. 1 (17), Elżbieta Kasperek’s article ” What’s next with dumping?” „. We read there, among others:

„We have already written many times about cases of dumping in the area of ​​obtaining orders for the valuation. Recently, as our members inform, this phenomenon has significantly intensified. There are more and more cases of significant lowering of prices in relation to the functioning and recommended for use” price list „developed by the Association of Property Appraisers in Katowice Price dumping is mainly used by newcomers who have recently obtained the title of entitlement to perform valuations.

Unfortunately, the principals, and recently some municipalities, misinterpret the Public Procurement Act, announce only price tenders!

It is a phenomenon not only worrying the environment of appraisers, but above all it is harmful to the communes themselves, as the savings achieved in the tender may, unfortunately, take revenge with much greater losses resulting from, for example, underestimating the value of the property sold.

Property quarterly 1 (17) 1996 March

The price criterion cannot be the only one that influences the choice of the offer!

Much more important criteria are:
• the experience of the valuation company, its basis for the valuation,
• the size and ability of the contractor to execute the order within the set deadline (order above 1000 ECU )

Tylko oparta na takich zasadach konkurencja może przynieść pożądany efekt. Doświadczenie nasuwa wniosek, że to co jest tanie – z reguły jest i gorsze.

Podsumowując należy szczerze wyznać, że od 21 lat wciąż nie udało się skutecznie przekonać publicznych zamawiających do uwzględniania w przetargach wpływu doświadczenia oraz wykorzystywanej z użyciem tego doświadczenia bazy danych na jakość usługi. Wieloletnia praktyka pokazała, że w przeważającej większości przypadków sposób wyceny nieruchomości jest niemal zawsze taki sam i absolutnie nie zależy do posiadanego doświadczenia czy też używanej bazy danych.

Sprawa stała się dziś już tak okrzepła i oczywista, że o sposobach wyceny nieruchomości dla podmiotów publicznych przestano już nawet pisać i dyskutować. Metodologia wyceny zaproponowana na początku lat 90-tych przez prof. Mieczysława Prystupę stała się jak widać zawodowym hitem, kresem merytorycznych możliwości i potrzeb środowiska polskich rzeczoznawców majątkowych. Od 21 lat nikt rozsądny nie publikuje i nie rozprawia już o problematyce wyceny na praktycznych przykładach. Jakiż to miałoby mieć zresztą cel i sens skoro w setkach tysięcy egzemplarzy rzecz została już dobitnie wyrażona? Sprawa stała się dla wszystkich tak jasna i oczywista, że dokonywanie oceny prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych stało się dziś zawodową rutyną nie wymagającą nawet szerszych komentarzy.

Dziś każdy urzędnik i rzeczoznawca dobrze wiedzą, że do wyceny należy użyć co najmniej kilkanaście nieruchomości możliwie najbardziej podobnych do nieruchomości wycenianej. Ale tak szczerze pisząc jaki sens i cel miałby posługiwanie się nieruchomościami mało podobnymi?

Dla każdego stało się też już jasne i oczywiste, że wagi cech nieruchomości wpływające na poziom cen określa się nie inaczej jak tylko na podstawie analiz i badań preferencji uczestników rynku. No ale patrząc z drugiej strony jakże by inaczej to rzeczoznawca, osoba zaufania publicznego, miał określać? Wymyślać? Przecież to nie miałoby sensu!

Pośród różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalistycznej rzeczoznawstwo majątkowe należy do tych chlubnych wyjątków, w których osiągnięto merytoryczny kres. Dobrnięto do granic poznawczych środowiska lub stosowanej przez nie wiedzy. Najlepszym tego dowodem może być fakt, że przystąpiono do stopniowego likwidowania specjalistycznych czasopism i powolnego tłumienia szkoleń odnoszących się do wyceny. Jaki cel miałoby dzisiaj dalsze omawianie zagadnień wiążących się bezpośrednio ze sposobami wyceny nieruchomości, skoro wszystko jest już wiadome? Przecież wszystko co miało być do napisania zostało wcześniej opublikowane a to co było do powiedzenia zostało niegdyś wygłoszone.

W zaistniałej sytuacji niezmienna popularność kryterium najniższej ceny wydaje się z przyczyn praktycznych mieć sens.

PS Á by the way! I am looking for real estate transactions with built-up poultry houses for green-legged hens with an area of 1250-1670 m2 PU I will send back the list to all donors. Moreover, I would like to inform those interested that I have 11 verified market transactions of road land from the downtown area of ​​the Capital City of Warsaw. Of Warsaw.

::