Polecamy Państwa uwadze najświeższe wyniki badań i analiz Polskiego Instytutu Wyceny odnoszące się do stwierdzonego trendu cen nieruchomości komercyjnych na obszarze rynku regionalnego Śląska oraz cykliczności trendu cenowego, opublikowane 27.02.2017 r. przez Prezesa Instytutu Tomasza Kotrasińskiego.

Trend cen transakcyjnych nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na obszarze regionalnym Śląska w okresie od 01.2013 do 12.2016

Rok 2016 był rokiem spadków cen nieruchomości komercyjnych na obszarze rynku regionalnego Śląska. Od poprzedniego szczytu zanotowanego ok. lutego 2016 r. w 2016 r. zauważyć można ok. 15% spadek cen.

Jednocześnie od 2007 r. na rynku regionalnym nieruchomości komercyjnych daje się zauważyć występowanie nałożonych na siebie: trendu wzrostowego w wymiarze ok. +2%/rok i cyklu o długości ok. 1 i 3/4 roku (= 7 kwartałów = 21 miesięcy).

Można zauważyć, że szczyty cyklu z maja 2014 r. i z lutego 2016 r. dzieli taka sama odległość jak dna cyklu ze stycznia 2015 i października 2016 r., czyli 1,75 roku. Przy czym w ramach cyklu występuje dłuższa faza wzrostu trwająca ok. 1 roku i krótsza faza spadku trwająca ok. 3/4 roku.

Aktualnie, uwzględniając te cykle, wyszliśmy z fazy spadku i przechodzimy do fazy wzrostu, która powinna trwać do ok. końca 2017 r.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Polski Instytut Wyceny