W imieniu Zespołu Rzeczoznawców Majątkowych wycena.com.pl serdecznie zapraszamy na Konferencję, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w Gliwicach, przy ul. Raciborskiej 2 (Cech Rzemiosł Różnych) p.t.:

Dzień otwartego operatu szacunkowego czyli praktyczne sposoby na rozwiązanie problemów towarzyszących wycenie typowych nieruchomości ilustrowane konkretnymi operatami szacunkowymi

Konferencja: Dzień otwartego operatu szacunkowego

Podstawowym produktem wytwarzanym przez rzeczoznawców majątkowych a jednocześnie głównym źródłem naszego dochodu jest operat szacunkowy. Istotnym praktycznym utrudnieniem w wykonywaniu zawodu jest to, że niezmiennie od lat wciąż nie jest wiadome, co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowo sporządzony operat szacunkowy” a co za tym idzie nie wiadomo jak wygląda dobrze wykonany operat szacunkowy. Jasności w tej materii nie mają zarówno odbiorcy naszych opracowań jak i my sami. Stan rzeczy działa ewidentnie na niekorzyść rzeczoznawców majątkowych. W naszym wspólnym interesie jest tę sytuację zmienić.

Krokiem do takich zmian ma być właśnie Konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Uciekając od sprecyzowania uzgodnionych wspólnie przykładów dobrze wykonanej usługi stajemy się łatwym łupem ataków. Każdy recenzent naszych wycen może sobie dziś swobodnie wymyślać jak powinien wyglądać idealny, wzorcowy operat szacunkowy, a następnie zarzucać nam, że tego wymyślonego ad hoc ideału nie osiągnęliśmy. Ponosimy obecnie coraz bardziej surową odpowiedzialność zawodową za wykraczanie poza ramy, które są nieostre i niejednoznaczne. Pozwoliliśmy sobie szkolić się, pouczać i oceniać przez naukowców, zawodowych seminarzystów, urzędników, sędziów, prawników i bankowców. Wszyscy oni skłonni są nam powiedzieć i pokazać wszystko z wyjątkiem zastosowanego w praktyce i poprawnie wykonanego w ich mniemaniu operatu szacunkowego. Nadszedł czas by przejść do konkretów, do podjęcia rozmów nad uzgodnieniem zawodowych kanonów, wzorców poprawnie wykonanych wycen. W naszym interesie i dla własnego dobra powinniśmy wspólnie, w drodze kompromisu i merytorycznej dyskusji wyznaczyć sami sobie realne wzorce wycen, ramy zawodowe, by następnie jako środowisko zawodowe trzymać się ich i wspólnie bronić przed nieuzasadnionymi i niemerytorycznymi atakami. Niezależnie od przynależności organizacyjnej, numeru uprawnień, używanej bazy danych czy też sposobu prowadzenia działalności.

Uczestnicy Konferencji:

Rzeczoznawcy majątkowi oraz zainteresowani operatami szacunkowymi skutecznie zastosowywanymi w praktyce

Na Konferencji zaprezentowane zostaną m.in.:

• przykład operatu szacunkowego nie-ruchomości gruntowej niezabudowanej tzw. gruntu wykonanego dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności;

• przykład operatu szacunkowego typowej nieruchomości lokalowej,

• przykład operatu szacunkowego typowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;

• przykłady operatów nieruchomości gruntowych niezabudowanych tzw. gruntów wykonanych dla różnych celów na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego i skutecznie zastosowanych w praktyce.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do wszystkich tych rzeczoznawców majątkowych, którzy czują potrzebę podejmowania dyskusji o wycenie nieruchomości na konkretnych przykładach operatów szacunkowych wykonywanych każdego roku w Polsce w dziesiątkach lub setkach tysięcy egzemplarzy. Konferencja adresowana jest do tych, którzy znajdują sens wyłonienia spośród skutecznie zastosowanych w praktyce operatów szacunkowych tych ich przykładów, które szerokie grono rzeczoznawców zgodnie uznawać będzie za poprawne i właściwe do zastosowania jako punkt odniesienia dla wszelkich ocen, zarzutów, weryfikacji i ferowanych wyroków odnoszących się do naszych opracowań.

Program Konferencji

9.15-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Wojtek Nurek Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

10.15-10.45 Paweł Maniakowski: Przykład operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jedno-rodzinnym dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności z wyjaśnieniem pracownikom banku sposobu ustalania wpływu powierzchni zabudowy na wartość rynkową nieruchomości

10.45-11.00 Dyskusja na temat przedstawionego przykładu operatu szacunkowego

11.00-11.30 Leszek Flis: Przykład operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej tzw. gruntu wykonanego na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności wraz z instrukcją dla rzeczoznawców jak skutecznie się bronić, aby nie być dostarczycielem danych dla banku

11.30-11.45 Dyskusja na temat przedstawionego przykładu operatu szacunkowego.

11.45-12.00 Przerwa na kawę

12.00-12.30 Joanna Bonda: Przykład wyceny nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

12.30-12.45 Dyskusja na temat przedstawionego przykładu operatu szacunkowego.

12.45-13.15 Sylwia Drzewiecka: Przykład wyceny nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym.

13.15-13.30 Dyskusja na temat przedstawionego przykładu operatu szacunkowego.

13.30-14.00 Joanna Bonda, Wojtek Nurek: Przykłady operatów szacunkowych nie-ruchomości gruntowych niezabudowanych tzw. gruntów wykonanych na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego z omówieniem strategii przeprowadzania procesu wyceny i sposobów skutecznego odpierania zarzutów

14.15-14.30 Dyskusja na temat przedstawionych przykładów operatów szacunkowych.

14.30-15.00 Lunch

15.00-15.30 Wojtek Nurek: Propozycja wspólnego przystąpienia do prac nad opracowaniem wzorców poprawnie sporządzonych operatów szacunkowych oraz przygotowaniem fachowych publikacji wspomaga-jących odpieranie zarzutów i stanowiących wsparcie przy wprowadzaniu operatów szacunkowych do obrotu.

15.30-16.30 Dyskusja i posumowanie

Rzeczoznawcy aktywni podczas Konferencji:

Joanna Bonda Joanna Bonda

Biegła sądowa dobry, solidny i doświadczony rzeczoznawca, członek Zespołu wycena.com.pl

Sylwia DrzewieckaSylwia Drzewiecka

Nie dość, że gliwiczanka to i dobry rzeczoznawca, pełna pomysłów warsztatowych oraz nadziei na rozwijanie się zawodu.

Paweł Maniakowski

Paweł Maniakowski

Znany z otwartości, pracowitości i powściągliwości śląski rzeczoznawca z Jaworzna. Mieć go za kolegę to przyjemność i zaszczyt.

Leszek Flis

Leszek Flis

Wieloletni biegły sądowy skuteczny w potyczkach sądowych, do których z wprawą wykorzystuje kompetencje, kulturę i wrodzony spokój.

Agnieszka DudekAgnieszka Dudek 

Rzeczoznawca z Rybnika, spokojna i opanowana, członek Zespołu wycena.com.pl, współorganizatorka Konferencji.

Justyna WielogórskaJustyna Wielogórska

Rzeczoznawca z Gliwic, znająca osobiście połowę miasta, członek Zespołu wycena.com.pl, współorganizatorka Konferencji.

Wojtek Nurek

Wojtek Nurek

Współzałożyciel i członek Zespołu wycena.com.pl, pomysłodawca i współorganizator Konferencji.

Uczestnicy Konferencji otrzymają elektroniczne, zanonimizowane wersje prezentowanych operatów szacunkowych!

Odpłatność za udział w Konferencji:

200,00 zł netto + 23 % VAT
Przelew na konto BZ WBK SA nr 69 1090 1694 0000 0001 1407 1793

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Formularz uczestnika w Konferencji – Dzień otwartego operatu szacunkowego

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 6 kwietnia br. drogą elektroniczną na adres: j.wielogorska@wycena.com.pl

Infolinia: 667 050 050

Patronat nad Konferencją objęli:

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Polski Instytut Wyceny

Polski Instytut Wyceny

Stan zgłoszeń na 7 kwietnia 2017 r.

Hans Kloss - Z nami te numery

Wielka Nagroda dla Jurka Mercika

O wspólnych sprawach razem

Cabrioperat

Kolejka do otwarcia